FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४ ७८/७९ 05/25/2022 - 12:22 PDF icon गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७८/७९ 05/25/2022 - 12:20 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ७८/७९ 05/25/2022 - 12:19 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४.pdf
कर्मचारी कल्याणकोष सम्बन्धी विनियमावली ७८/७९ 05/25/2022 - 12:17 PDF icon कर्मचारी कल्याणकोष सम्बन्धी विनियमावली.pdf
मर्मत संभार विशेष कोष सञ्चालन कार्यविधि,२०७६ ७८/७९ 05/25/2022 - 12:16 PDF icon मर्मत संभार विशेष कोष सञ्चालन कार्यविधि,२०७६.pdf
रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाका स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्वन्धि ऐन २०७८ ७८/७९ 05/25/2022 - 12:15 PDF icon रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाका स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्वन्धि ऐन 2078.pdf
लेखा समितिको कार्य सञ्चालन नियमावली ७८/७९ 05/25/2022 - 12:14 PDF icon लेखा समितिको कार्य सञ्चालन नियमावली.pdf
रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको निजी जग्गाको माटो वा सामान्य बिक्री वितरण गर्न अनुमति प्रदान गर्ने कार्यविधि ७७/७८ 12/20/2021 - 15:56 PDF icon निजी जग्गाको माटो वा सामान्य बिक्री वितरण गर्न अनुमति प्रदान गर्ने कार्यविधि.pdf
रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि ७७/७८ 12/20/2021 - 15:54 PDF icon रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको कन्टिन्जेन्सी रकम व्यवस्थापन र खर्च सम्बन्धी कार्यविधि ७७/७८ 12/20/2021 - 15:53 PDF icon रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको कन्टिन्जेन्सी रकम व्यवस्थापन र खर्च सम्बन्धी कार्यविधि.pdf

Pages

बजार क्षेत्र

अमलाबास बजार, छहरा बजार, जुठा बजार, म्यालढाप बजार।

पर्यटकीय क्षेत्र

धार्मिक पर्यटन, पर्यापर्यटन, ग्रामिण पर्यटन, खेल पर्यटन, साहसिक पर्यटनको सम्भावना।

प्रमुख पेशा

कृषि, व्यापार र नोकरी रहेको। खासगरीकन व्यवसायिक रुपमा सुन्तला र टमाटर खेतीका लागि स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रख्यात रहेको छ।

जातजाती

क्षेत्री, बाहुन, मगर, दमाई, कामी रहेका ।

संस्कृति

समन्वयात्मक, बहुल संस्कृति रहेको। जातानुसार कालिका पुजा, सोरठी नाच, सराय नाच जस्ता नाचगान हुनेगरेका ।